Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

YGB Nedir?

Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde çeşitli sorunları kapsayan beş temel bozukluğu içeren psikiyatrik bir tanı grubudur.

Bu grupta yer alan bozuklukların en çok bilineni Otizmdir, diğerleri, Rett Sendromu, Dezintegratif Bozukluk, Asperger sendromu ve Atipik Otizmdir.

YGB Belirtileri

Yaygın gelişimsel bozukluğu olabilecek bireyler aşağıdaki belirtilerle farkedilebilirler. Bu sayılanlar şüphelenme için ipuçlarıdır. Bu davranışların biri ya da bir kaç tanesi var ise üniversitelerin veya hastanelerin nöroloji, psikiyatri, psikoloji bölümlerine başvurmakta fayda vardır.

  • Dili ve konuşmayı kullanıp anlamada zorluklar yaşarlar.
  • Kişiler, nesneler ve olaylar ile ilişki kurmakta zorluklar yaşarlar.
  • Oyuncaklar ve nesnelerle farklı tarzda oyun oynarlar.
  • Rutin davranışlarını değiştirmede zorluklar yaşarlar.
  • Tekrar eden vücut hareketleri ve davranışlar gösterirler (sırtını vurma, sallanma) gibi.

Tanı Koyma

Çocuğunuzda yukarıda sayılan belirtilerin, biri veya daha fazlası varsa, belki endişelenmenize çok gerek yok, ama yinede üniversitelerin, hastanelerin, nöroloji, psikiyatri, psikoloji bölümlerine başvurmanızda fayda vardır.

Çünkü toplumda bu belirtileri gösteren ama tanısı konulmamış bir çok insan vardır ve normal tabir edilen statüde yaşarlar.

Aileleri, onları, farklı, yaramaz, anlaşılmaz vb. görür ama psikiyatrik bir sorunu olduğunu kabullenmek istemezler.

Bu durum bireyin ileriki yaşantısında ciddi sorunlara yol açabilir.

Herkes yaşamının belli dönemlerinde veya tamamında psikiyatrik, nörolojik, psikolojik sorunlar yaşayabilir. Bu sorunlar dönemsel olabildiği gibi, genetik kökenlerde içerebilir.

Soruna tanı konulmaz ise çok daha fazla acılar yaşanabilir. İlgili birimler bu soruna bir tanı koyduklarında kabul edip bir an önce tedavi, rehabilitasyon ve bireysel eğitime başlamak gerekir.

Unutmayın erken tanı, her sorunda olduğu gibi bu sorunda da “hayat kurtarır”. Sorunlar erken tanı ile çözülebilir ya da eğitim vb. çalışmalar ile kabul edilebilir sınırlara çekilerek bireyin yaşamı kolaylaştırılabilir.

Bu belirtiler ile tanı koymak kolay değildir. Tanı, nöroloji, psikiyatri ve psikoloji bölümlerinin ortak çalışması ile konulabilir.

Her belirtiden korkmayın. Belkide hiç bir sorun yoktur. Ama mutlaka ilgili bölümlere görünün. Erken tanı, erken eğitim ve tedavi demektir

Bireyin yaşam kalitesine müthiş bir katkınız olur. Öğrenmesi gerekenleri bireysel eğitim programlarıyla öğrenir. Belki biraz ilaç desteği gerekebilir.

Kabullenmek zor olsada doğan çocukların en az % 25’i çeşitli sorunlar ile Dünya’ya geliyor. Kabul etmezsek hayatlarında çok önemli sorunlar yaşıyorlar.

Sorunu kabullenirsek, yaşamları kolaylaşıyor. Çünkü, tüm özel çocuklar için, özel devlet desteği var. Özel kanunlar ve konu ile ilgili pozitif ayrımcılıklar var. Neden sizin çocuğunuz bu olanaklardan faydalanmasın?

Ayrıca unutmayınız ki, Yaşamımızı kolaylaştıran ya da çığır açan, devrim yapan bir çok insan, özel insandı. “Normal” Değillerdi.

Kimler mi?

Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Auguste Rodin, Agatha Christie, Ernest Hemingway, Mark Twain, Harrison Ford, Tom Cruise, Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Anthony Hopkins, Marlon Brando, Steve Jobs, Henry Ford, Tommy Hilfiger, Winston Churchill, George Washington, John F. Kennedy, Thomas Jefferson, Nelson Rockerfeller, John Lennon, Mozart, Beethoven, General George S. Patton, Steven Speilberg, Walt Disney, Albert Einstein, Thomas Edison, Michael Faraday, Alexander Graham Bell, Charles Darwin, Wright Kardeşler, Louis Pasteur, Dennis Bergkamp, Muhammad Ali, Carl Lewis ve….. bilmediklerimiz…

Unutmayın, yaygın gelişimsel bozukluklar yaşayan bireyler hasta değil, sadece farklı bakış açıları ve devrimsel düşünceleri olan insanlardır.

Bu grupta yer alan bozukluklar
Otizm, Rett Sendromu, Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu, Asperger bozukluğu, Atipik Otizm‘ dir.

Eğitim

Tanı konan bireylerin erken çocukluk döneminden başlayarak yetişkinlik dönemindeki iş ve mesleki eğitim programları da dahil olmak üzere yaşam boyu süren kaliteli ve nitelikli bir özel eğitim hizmeti almaları, bozukluğun türüne, derecesine, bireyin yaşına ve özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre işlevsel olarak planlanmış eğitim programlarının sayısının artırılması, çeşitlendirilmesi ile mümkün olabilmektedir.

Bireysel Eğitim

Bireylerin, var olan yeterliklerinin en üst düzeyde geliştirilerek sosyal yaşama etkin katılımının artırılmasının temel yolu eğitimdir.

Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireylerde olduğu gibi YGB olan bireylerde de eğitim ve ev ortamları uygun hale getirilip, işlevsel eğitim programları geliştirildiğinde, öğretim süreci bireysellik esasına göre hazırlandığında, bağımsız yaşam becerilerinin edinilmesi ve toplumsal entegrasyon bağlamında önemli ilerlemeler kaydedilmektedir.

Bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeleri, davranış problemlerinin azaltılarak gereksinimleri olan beceriler kazanabilmeleri, uygun eğitim programlarıyla bütünleştirilmiş, yapılandırılmış ve zenginleştirilmiş öğretim, ortam, erken yaştan itibaren sağlanmasıyla doğrudan ilişkilidir.

Tanı konulduğu ilk andan itibaren destek eğitim programlarına alınarak gelişimlerinin desteklenmeleri gerekmektedir.

Bireyin örgün eğitime dahil olduktan sonra da uygun destek eğitim programlarına katılması, gelişiminin en üst düzeyde desteklenmesini sağlayacaktır.

Call Now ButtonDetaylı Bilgi İçin Arayın0312 326 95 60